APOSTOŁKI ZMARTWYCHWSTANIA

Apostołki Zmartwychwstania to stowarzyszenie kobiet świeckich, które żyją w duchowej łączności ze Zgromadzeniem. Celem Apostołek Zmartwychwstania (pierwotna nazwa – Siostry Zjednoczone) jest oddawanie chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu swoim życiem i pracą. Są wezwane do głoszenia prawdy, że Chrystus zmartwychwstał i daje każdemu moc do przezwyciężania własnych słabości, grzechu i zła, abyśmy żyli jako prawdziwe dzieci Boże. Dając swym życiem świadectwo tej prawdzie, Apostołki stają się w swoim otoczeniu znakiem pokoju, nadziei i radości, i przyczyniają się do religijno-moralnego odrodzenia społeczeństwa. Apostołki Zmartwychwstania wypełniają obowiązki swojego stanu w rodzinie i w społeczeństwie, a także wspomagają Siostry Zmartwychwstanki w ich pracach apostolskich i modlą się w ich intencji, mając w zamian udział w duchowym dziedzictwie i modlitwie Zgromadzenia.
Apostołką Zmartwychwstania może zostać katoliczka każdego stanu, która ma szczerą intencję wypełniania Woli Bożej w codziennym życiu oraz pragnienie życia duchem Zgromadzenia. Po odbyciu przynajmniej rocznego okresu próbnego, kandydatka składa przyrzeczenie. Zobowiązuje ono do życia w rodzinie i w świecie według Reguły Apostołek Zmartwychwstania, a więc do pogłębiania życia wewnętrznego oraz dążenia do doskonałości w duchu zmartwychwstania.
Formacji duchowej Apostołek nadają kierunek dni skupienia dla Apostołek, comiesięczne spotkania formacyjne oraz rekolekcje dotyczące duchowości zmartwychwstańskiej.
Ośrodki Apostołek Zmartwychwstania znajdują się przy wspólnotach Zgromadzenia.