Jest to czas wstępnego poznania Zgromadzenia i jego charyzmatu, by móc odkryć, czy Bóg powołuje mnie do tej rodziny zakonnej. W tym okresie dziewczyna rozeznaje swoje powołanie do Zgromadzenia poprzez modlitwę, uczestnictwo w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych przez Zgromadzenie oraz przez rozmowy z siostrami czy korespondencję. Utrzymuje ona częstszy kontakt ze Zgromadzeniem, choć w tym czasie może kończyć szkołę, pracować lub wypełniać inne zadania. Na znak duchowej łączności ze Zgromadzeniem, kandydatka otrzymuje medalik lub krzyżyk. Okres trwania kandydatury jest zależny od potrzeb danej osoby i jej konkretnej sytuacji.