Okres postulatu trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. Postulantka stopniowo przechodzi z życia świeckiego do życia właściwego osobom konsekrowanym oraz pogłębia formację ogólnoludzką i religijną. Postulantki mieszkają w domu zakonnym, uczestniczą w elementach codziennej służby Bożej, podejmują powierzone im prace we wspólnocie, uczą się życia razem, doświadczając radości ze stawiania pierwszych kroków na drodze realizacji powołania. Postulat do nieustanne pytanie stawiane przez Pana Jezusa – czy chcesz? I odpowiedź duszy – chcę, idę, jestem Panie (O. Piotr Semenenko CR).