APOSTOLSTWO

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek włącza się w zbawczą misję Kościoła, wszędzie tam, gdzie Chrystus Zmartwychwstały potrzebuje serc i rąk, aby móc kochać i pomagać, aby prowadzić ludzi do świętości.

Siostry podejmują katechizację i różne prace w parafiach, (zakrystianka, organistka, kancelistka, opiekunka chorych), pracują w szkołach i przedszkolach państwowych i w tych, które prowadzi Zgromadzenie oraz pracują w szpitalach.

Obecnie domy Zgromadzenia znajdują się: w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Argentynie, Australii, Kanadzie, na Białorusi i w Tanzanii.

Naszą troską otaczamy także ludzi chorych i cierpiących oraz młodych poszukujących sensu życia i drogi własnego powołania. W naszych domach organizujemy dni skupienia dla dziewcząt, które chcą budować swoje życie na fundamencie Bożej Miłości.

Siłę do pełnienia swego posłannictwa siostry czerpią z Eucharystii i adoracji, uwielbiając Boga, który jest Miłością.

Misję apostolską podejmują także starsze i chore siostry, obejmując modlitwą i ofiarą potrzeby całego świata.

Szczególne apostolstwo modlitwy i ofiary prowadzą siostry w domu kontemplacyjnym, który znajduje się w Grottaferrata na terenie Włoch. Każda siostra zmartwychwstanka stara być zwiastunką nadziei, radości i pokoju, niosąc miłość Pana Zmartwychwstałego wszędzie tam, gdzie jej brak.