Juniorat trwa od czterech do sześciu lat. Po nowicjacie siostra składa pierwsze śluby (pierwsza profesja), które odnawia co roku, aż do złożenia profesji wieczystej. Na znak złożenia pierwszych ślubów siostra otrzymuje czarny welon i Konstytucje Zgromadzenia oraz krzyżyk z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego, który nosi przypięty do habitu. Juniorat jest czasem ugruntowania w powołaniu oraz teoretycznego i praktycznego przygotowania do zadań apostolskich. Siostry kontynuują swoją formację duchową, uczą się życia ślubami w codzienności oraz podejmują różne prace apostolskie. Okres junioratu kończy się złożeniem ślubów wieczystych. Akt profesji wieczystej siostra podpisuje na ołtarzu, wyrażając w ten sposób włączenie całego swojego życia w Eucharystyczną Ofiarę Chrystusa.