off

128. rocznica powstania Zgromadzenia

W dniu 6 stycznia 2019 r. dziękowałyśmy Bogu za 128 lat istnienia naszej rodziny zakonnej w Kościele.
Świętowałyśmy w każdym miejscu na kuli ziemskiej, gdzie żyją i prowadzą różnorodną pracę apostolską Siostry Zmartwychwstanki, także w „Casa Madre” w Rzymie. Świętowanie w domu generalnym rozpoczęła uroczysta poranna Eucharystia, potem było święcenie domu i obiad z gośćmi, wśród których był O. Paul Voisin, przełożony generalny i przedstawiciele bratniego Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców oraz Siostry Benedyktynki Samarytanki. Uroczystość zwieńczyłyśmy wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu i Nieszporami połączonymi z odnowieniem ślubów zakonnych.